Obecná polícia Obecná polícia nevykonáva nepretržitú službu, preto v prípade, keď sa nám neviete telefonicky dovolať, udalosti oznámte na OO PZ Šaľa na číslo 158.

Kontakty
tel. 031 / 7781 575
mobil 0905 479 859
policia@trnovecnadvahom.sk

Náčelník obecnej polície
Roland Szabo

Členovia obecnej polície
Richard Pavlovič
Alexander Székházi
Štefan Turjan

Kamerový systém
Janka Slíšková

031/7781575
Hlavná 587
925 71 Trnovec nad Váhom