Kontakty Sekretariát
Ing. Daša Pallerová
tel.: 031/7781496
sekretariat@trnovecnadvahom.sk

Ekonomický referát
Marta Szabová
tel.: 031/7781496
uctaren@trnovecnadvahom.sk

Matrika
Katarína Zalubelová
tel.: 031/7781496
matrika@trnovecnadvahom.sk

Referát kultúry
Iveta Mesárošová
tel.: 031/7781496
mobil: 0917 873 525
kniznica@trnovecnadvahom.sk

Referát daní a poplatkov
Helena Székháziová
tel.: 031/7781496
helena.szekhaziova@trnovecnadvahom.sk

Referát vnútornej správy
Ing. Alžbeta Motolíková
tel.: 031/7781496
alzbeta.motolikova@trnovecnadvahom.sk

Iveta Mesárošová
tel.: 031/7781496
iveta.mesarosova@trnovecnadvahom.sk

Technický referát
Edita Bócsová
tel. : 031/7781496
mobil: 0917 621 435
edita.bocsova@trnovecnadvahom.sk

Referát pre verejnú zeleň a odpadové hospodárstvo
Gabriela Melegová
tel.: 031/7781496
mobil: 0917 873 524
zelen@trnovecnadvahom.sk