Plán práce obecného zastupiteľstva na I. polrok 2015

23. február 2015

30. marec 2015

04. máj 2015

15. jún 2015