Hlavný kontrolór Ing. Mária Fülöpová
Obecný úrad v Trnovci nad Váhom
Hlavná 587
925 71 Trnovec nad Váhom

tel.: 031/7781496
fax: 031/7781496