Zástupkyňa starostu RNDr. Edita Belovičová
Obecný úrad v Trnovci nad Váhom
Hlavná 587
925 71 Trnovec nad Váhom

tel.: 0904 401 273
e-mail: edita.belovicova@ga.vs.sk