Starosta obce Ing. Július Rábek
Obecný úrad v Trnovci nad Váhom
Hlavná 587
925 71 Trnovec nad Váhom

tel.: 031/7781234
e-mail: starosta@trnovecnadvahom.sk