Autorské práva Materiály a obsah informačného portálu trnovecnadvahom.sk

Materiály zobrazené alebo uvedené na týchto webových stránkach okrem iného vrátane všetkých dokumentov, súborov, textov podliehajú autorským právam ak nie je pri publikovaných materiáloch uvedené inak. Publikovať obsah stránok v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa informačného portálu sala.sk a s uvedením autora prípadne zdroja.

© 2007 Obecný úrad, Hlavná 587, Trnovec nad Váhom 925 71, tel.: +421 031 778 1234, www.trnovecnadvahom.sk

Redakčný systém a grafika informačného portálu trnovecnadvahom.sk

Grafika, zdrojové kódy generovaných stránok a obecný vzhľad servera ako aj redakčný systém na ktorom je postavený celý informačný portál sú predmetom autorských práv. Použiť grafiku či časti zdrojových kódov v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlase autora informačného portálu trnovecnadvahom.sk.

© 2007 E-SAM, content management system, Martin Fabián