Obecné noviny ročník 2014
TRNOVECKÉ NOVINY - november / december Zasadnutie obecného zastupiteľstva, oznamy, spoločenská rubrika, zo zápisníka Obecnej polície Trnovec nad Váhom, šport Publikované: 20.12.2014 TRNOVECKÉ NOVINY - september / október Slávnostné otvorenie školského roka 2014-15, najroztomilejšie zvieratko, beh terryho foxa, 29. zasadnutie obecného zastupiteľstva, oznamy, spoločenská rubrika, zo zápisníka Obecnej polície Trnovec nad Váhom, šport Publikované: 05.11.2014 TRNOVECKÉ NOVINY - júl / august Denný letný tábor, 70. výročie slovenského národného povstania, stretnutie v Hornom Jatove, XI. obecné dni, školstvo, 28. zasadnutie obecného zastupiteľstva, spoločenská rubrika, šport. Publikované: 28.08.2014 TRNOVECKÉ NOVINY - máj / jún Deň detí, voľby do Európskeho parlamentu, divadelná hra Cylinder, na bicykli okolo Slovenska, invázne druhy rastlín, školstvo, dvadsiatesiedme zasadnutie obecného zastupiteľstva, spoločenská rubrika, šport. Publikované: 02.07.2014 TRNOVECKÉ NOVINY - marec / apríl Jarné upratovanie, európa v škole, volebná členská škola, stanovisko štátnej vodnej žumpy, deň učiteľov, z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva, marec mesiac knihy, spoločenská rubrika. Publikované: 05.05.2014 TRNOVECKÉ NOVINY - január / február zápis do 1. ročníka ZŠ, Na skok k minuloročným akciám, monografia obce Trnovec nad Váhom, Z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva, spoločenská rubrika, obecná polícia informuje, šport. Publikované: 26.02.2014