Obecné noviny ročník 2013
TRNOVECKÉ NOVINY - november / december Mikuláš, jesenné dielničky, futbal, v revítoch nastal pokoj, dotávie, výsledky volieb, šport. Publikované: 20.12.2013 TRNOVECKÉ NOVINY - september / október Šarkandiáda, týždenný tábor, deň otvorených dverí vo VUC, , školstvo, z dvadsiatehodruhého zasadnutia obecného zastupiteľstva, spoločenská rubrika, obecná polícia informuje, šport. Publikované: 30.10.2012 TRNOVECKÉ NOVINY - júl / august x. obecné dni, talent 2013, jazda zručnosti, mimoriadne obecné zastupiteľstvo, školstvo, dvadsiate zasadnutie obecného zastupiteľstva, 1. júna sme videli tieto nádherné vystúpenia, spoločenská rubrika, obecná polícia informuje, šport. Publikované: 09.09.2012 TRNOVECKÉ NOVINY - máj / jún 900. výročie prvej písomnej zmienky, deň zeme v materskej škole, školstvo, dvadsiate zasadnutie obecného zastupiteľstva, 1. júna sme videli tieto nádherné vystúpenia, spoločenská rubrika, obecná polícia informuje, šport. Publikované: 19.06.2012 TRNOVECKÉ NOVINY - marec / apríl Knižné okienko zo školy, upratovanie, divadelné predstavenie, školstvo, devätnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva, spoločenská rubrika, obecná polícia informuje, šport. Publikované: 01.05.2012 TRNOVECKÉ NOVINY - január / február Trnovec nad Váhom: 900 rokov, karneval 3.A, lyžovali sme, netradičné vyučovanie, šestnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva, zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva, spoločenská rubrika, obecná polícia informuje, šport. Publikované: 04.03.2012