Obecné noviny ročník 2012
TRNOVECKÉ NOVINY - november / december Pasovanie prvákov, mikuláš 2012, z 15 zasadnutia obecného zastupiteľstva, vandalizmus, šport, zo zápisníka obecnej polície, spoločenská rubrika.. Publikované: 21.12.2011 TRNOVECKÉ NOVINY - september / október Tíško padá lístie zo stromov, výsledky SOBD 2011 v obci, spoločenská rubrika, z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo štrnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva, informácie, šport, zo zápisníka obecnej polície, spoločenská rubrika.. Publikované: 06.11.2012 TRNOVECKÉ NOVINY - júl / august Letný tábor 2012, z dvanásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva, informácie, šport, zo zápisníka obecnej polície, spoločenská rubrika.. Publikované: 03.09.2012 TRNOVECKÉ NOVINY - máj / jún 50. výročie otvorenia základnej školy v Trnovci nad Váhom, z jedenásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva, informácie, šport, zo zápisníka obecnej polície, spoločenská rubrika.. Publikované: 02.07.2012 TRNOVECKÉ NOVINY - marec / apríl Z desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva, výsledky volieb do NR SR v našej obci, oprava kostola, hrad hrušov a zubria obora, školstvo, spoločenská rubrika, obecná polícia informuje, šport. Publikované: 09.05.2012 TRNOVECKÉ NOVINY - január / február Z 8 a 9 zasadnutia obecného zastupiteľstva, lyžiarsky výcvik v Kokave nad Rimavicou, školstvo, spoločenská rubrika, obecná polícia informuje, šport. Publikované: 29.02.2012