Obecné noviny ročník 2009
TRNOVECKÉ NOVINY - november / december Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, burza šatstva, červené stužky – kampaň boja proti AIDS, zo zápisníka obecnej polície, šport, spoločenská rubrika. Publikované: 23.12.2009 TRNOVECKÉ NOVINY - september / október Z dvadsiatehošiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom, územný plán obce, zo zápisníka obecnej polície, šport, spoločenská rubrika.. Publikované: 02.11.2009 TRNOVECKÉ NOVINY - júl / august Z dvadsiatehošvrtého a piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom, príprava nového územného plánu obce, letný denný tábor, šport, zo zápisníka obecnej polície, spoločenská rubrika.. Publikované: 31.08.2009 TRNOVECKÉ NOVINY - máj / jún Z dvadsiatehotretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom, obecné dni, 1 jún MDD, kamerový systém v obci, ochrana človeka a prírody v ZŠ, informácie, šport, zo zápisníka obecnej polície, spoločenská rubrika.. Publikované: 01.07.2009 TRNOVECKÉ NOVINY - marec / apríl Z dvadsiatehodruhého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom, pomôý životnému prostrediu, informácie, šport, zo zápisníka obecnej polície, spoločenská rubrika.. Publikované: 04.05.2009 TRNOVECKÉ NOVINY - január / február Z dvadsiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom, aktivity v materskej škôlke, volíme prezidenta, informácie a poďakovanie, šport, zo zápisníka obecnej polície, spoločenská rubrika. Publikované: 11.03.2009