Obecné noviny ročník 2008
TRNOVECKÉ NOVINY - november / december Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom, oznamy, matrika, slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska, bezpečné správanie, zo zápisníka obecnej polície, šport Publikované: 07.01.2009 TRNOVECKÉ NOVINY - september / október Zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom konaného dňa 29. septembra 2008, oznamy, matrika, aktivity turistov –jesenné potulky, občania a euro, nakladanie s odpadmi, zo zápisníka obecnej polície, šport Publikované: 03.11.2008 TRNOVECKÉ NOVINY - júl / august / september Zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom konaného dňa 28. júla 2008, oznamy, Hornojatovčania opäť spolu!, organizácia školského roka 2008/2009, oznamy, neviditeľní zabijaci, šport Publikované: 08.07.2008 TRNOVECKÉ NOVINY - máj / jún Z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom konaného dňa 2. júna 2008, oznamy, 5 ročník obecných dní, krátke správy z materskej školy, futbal, šport Publikované: 08.07.2008 TRNOVECKÉ NOVINY - marec / apríl Z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom konaného dňa 31. marca 2008, oznamy, deň narcisov, turistika a ochrana prírody, spoločenská rubrika, bábkari v materskej škole, jarné upratovanie, šport Publikované: 06.05.2008 TRNOVECKÉ NOVINY - január / február Z desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom konaného dňa 4.februára 2008, Aké životné prostredie zanecháme svojim deťom ?, Fašiangový karneval v materskej škole, Lyžiarsky výcvik ZŠ v Kokave nad Rimavicou Publikované: 10.03.2008