Obecné noviny ročník 2007
TRNOVECKÉ NOVINY - november / december Z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva, Mikuláš v našej škôlke, SPOLOČENSKÁ RUBRIKA, Netradičná súťaž na ZŠ v riešení SUDOKU, TJ Dynamo Trnovec nad Váhom – oddiel stolného tenisu Publikované: 15.01.2008 TRNOVECKÉ NOVINY - september / október Keď svet ticho spomína, uznesenie z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom konaného dňa 22. októbra 2007, oznamy, behom proti drogám, spoločenská rubrika, návšteva výstavy „Projekt vagón“, zo zápisníka Obecnej polície Trnovec nad Váhom, šport Publikované: 01.11.2007 TRNOVECKÉ NOVINY - júl / august Oznamy, internet v obecnej knižnici, uznesenie zo 6. zasadnutia OZ v Trnovci nad Váhom konaného dňa 9.7.2007, spoločenská rubrika, pohár pre SCHALKE POHODA PUB, šport. Publikované: 20.06.2007 TRNOVECKÉ NOVINY - máj / jún Z 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva, oznamy, vážená pani učiteľka, spoločenská rubrika, projekt vybudovania komunitného centra v hornom jatove, zo zápisníka obecnej polície, šport. Publikované: 20.06.2007 TRNOVECKÉ NOVINY - marec / apríl Z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva, oznamy, dioxíny, spoločenská rubrika, letný tábor, oprava školskej telocvične, zo zápisníka obecnej polície, šport. Publikované: 10.04.2007 TRNOVECKÉ NOVINY - január / február Z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva, oznamy, III. obecné dni, spoločenská rubrika, noc s knihou v škole, zo zápisníka obecnej polície, šport, ekologický program Dusla Šaľa pre Trnovec nad Váhom. Publikované: 15.03.2007